Drošas azartspēles 2024. gadā – demogrāfija, faktori un ieskati

Drošas azartspēles

Drošas azartspēles joprojām 2024. gadā ir galvenais elements “iGaming” sektorā. To augošā ietekme tagad aptver visas darbības nišas, sākot no spēlētāju iesaistīšanas līdz mārketinga stratēģijām, kas izceļ nozares pāreju uz spēlētāju un vispārējās labklājības nodrošināšanu. Šī apņemšanās nodrošināt drošas azartspēles stiprina nozares reputāciju kā tādas, kas novērtē ētisku rīcību.

No “Softswiss” aptaujas izriet dalīts viedoklis: 44% respondentu uzskata, ka drošas azartspēles pozitīvi mainīs nozari, turpretim identisks procents aptaujas dalībnieku to uzskata par neietekmējošu faktoru. Šie pretējie uzskati izceļ diskusijas par to lomu šajā nozarē. Tomēr respondentu vērtējums 7,2 no 10 skalā, cik svarīgs ir šis faktors, norāda uz nopietnu atzinību gaidāmajām pārvērtībām, kas saistītas ar drošām azartspēlēm.

Demogrāfiskie dati par drošām azartspēlēm

“Softswiss” rādītāji dod ieskatu to personu vecuma un dzimuma iezīmēs, kurām varētu būt paaugstināts risks ar azartspēļu problēmām.

Pārskatot laika posmu no 2023. gada janvāra līdz oktobrim, atklājas skaidra iezīme: cilvēki brieduma gados ir biežākie pašatteikšanās personu reģistra dalībnieki. Tas, iespējams, atspoguļo, ka viņi biežāk veic likmes, bet arī labāk saprot, ka pašaatteikšanās ir kā drošas rīcības veids. Jaunāku un vecāku vecuma grupu pārstāvji retāk iesaistās šādos pasākumos.

Dzimumu sadalījums

Attiecībā uz sadalījumu pēc dzimuma, tas atbilst plašākām azartspēļu tendencēm, jo vīrieši veido lielāko daļu no atteikšanās un pašatteikšanās reģistrā iesaistītajiem.

Riska grupas azartspēlēs
Riska grupas

Ārējie faktori, kas virza drošo azartspēļu programmu

“Softswiss” aptaujas respondenti arī atbildēja uz jautājumu par ārējiem faktoriem, kas varētu ietekmēt prakses pieaugumu ar drošām azartspēlēm. Šo faktoru izpratne ir ļoti svarīga, lai ieinteresētās personas varētu orientēties mainīgajā vidē un pielāgoties gan lietotāju vēlmēm, gan normatīvajām prasībām.

Faktori, kas palīdz atgādināt par drošām azartspēlēm
Faktori, kas palīdz atgādināt par drošām azartspēlēm

Aptauja atklāj stingru vienprātību par to, ka regulējošās prasības ir galvenais faktors, kas atgādina par drošām azartspēlēm, un 80% nozares profesionāļu to atzīst. Taču būtiska ir arī sabiedriskās domas ietekme un potenciālā tiesiskā darbība, kas kā svarīgākie faktori dala otro vietu.

Sasniegumi ētiskajā mārketingā un regulēšanā

Spilgts piemērs nozares apņēmībai nodrošināt drošas azartspēles ir ētiskā mārketinga virzība. Lielbritānijas azartspēļu padome sadarbojas ar sociālo mediju platformām, lai aizsargātu neaizsargātās grupas no azartspēļu reklāmām. Tas notiek vienlaikus ar regulējuma attīstību Francijā un Kolumbijā, kur jauni noteikumi un izteiktie priekšlikumi nosaka stingrus standartus azartspēļu reklamēšanā un mārketingā.

Tālu neatpaliek arī sabiedrības pieeaugošā izpratne par azartspēļu atkarību un nozares ētiskajiem pienākumiem.

Interesanti, ka 16% aptaujāto drošas azartspēles uzskata par priekšrocību. Arvien biežāk tiek pausts, ka kompānijas, kas demonstrē stingru apņemšanos piedāvāt drošas azartspēles, visticamāk, šajā pārpildītajā tirgū izcelsies. Operatori sāk uztvert drošas azartspēles ne tikai kā normatīvu nepieciešamību, bet arī kā pievienoto vērtību, kas var uzlabot spēlētāju lojalitāti un zīmola spēku.

Zīmoliem obligāti jāieguldās drošās azartspēlēs

Kāpēc zīmoliem par prioritāti būtu jāizvirza droša azartspēļu spēlēšana? Atbilde sniedzas tālāk par noteikumu ievērošanu – tā ir patiesa vērtība drošu azartspēļu telpas veicināšanai, kas ne tikai aizsargā patērētājus, bet arī nostiprina zīmola uzticību un reputāciju.

Maltas Azartspēļu uzraudzības (MGA) iestādes uzlabotā spēlētāju aizsardzības sistēma

Drošu azartspēļu jomā nozīmīgi ir MGA grozījumi spēlētāju aizsardzības direktīvā, kas tika ieviesta 2023. gada 12. janvārī. Viena no galvenajām izmaiņām ir prasība licenciātiem uzraudzīt “kaitējuma zīmēm”, analizējot spēlētāju aktivitāti, lai noteiktu, vai nav pazīmes, kas liecina par azartspēļu problēmu rašanos. Atbilstoši šīm izmaiņām “Softswiss” komanda ir uzlabojusi savus spēlētāju uzraudzības rīkus, integrējot automatizētu datu klasifikiāciju, lai izstrādātu drošu azartspēļu vērtēšanas (“Responsible Gambling Rescoring”) rīku, kas novērtē atsevišķu spēlētāju riska profilus.

Instrumenti drošu azartspēļu īstenošanai

Kuru no tālāk norādītajiem drošu azartspēļu pasākumiem jūsu organizācija apsver vai jau ir ieviesusi?

Kā liecina pēdējā diagramma, operatoriem ir daudz rīku, lai savā biznesā iekļautu drošu azartspēļu praksi. Mūsu aptaujā ir identificētas visvairāk izmantotās stratēģijas, kuru vidū ir laika ierobežojumi un iespējas veikt pašatteikšanos.

Visvairāk izmantotie drošu azartspēļu pasākumi
Visvairāk izmantotie drošu azartspēļu pasākumi

Sākums » Ziņas » Drošas azartspēles 2024. gadā – demogrāfija, faktori un ieskati